Tầm nhìn chiến lược của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo đến năm 2035

Tầm nhìn chiến lược của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo đến năm 2035

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược của Việt Nam về phát triển của ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Mục tiêu chung: Đến năm 2035, ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam sẽ được phát triển với công nghệ tiên tiến nhất, sản phẩm chất lượng quốc tế, và tiếp tục tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, và cạnh tranh lành mạnh trong hội nhập quốc tế; Chuyên nghiệp, có kỷ luật và có trình độ cao cấp lực lượng lao động, tích cực trong việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu của sản phẩm cơ khí của thị trường nội địa.
Xuất khẩu sẽ đạt 35% tổng sản lượng trong giai đoạn đến năm 2020 và 40% trong giai đoạn đến năm 2030. Đến năm 2035, tổng sản lượng của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo sẽ đạt 45%.

Cụ thể, vào năm 2025, tập trung vào việc phát triển một số phân ngành của ô tô, máy kéo, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp và thiết bị điện, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhu cầu cơ bản của một phần nền kinh tế và xuất khẩu; Lực lượng lao động cơ khí cơ bản là đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu của sản xuất hiện đại.

Sau năm 2025, để tạo thành một số nhóm tư vấn và nhà thầu sản xuất có khả năng thành thạo các thiết kế và sản xuất các nhóm thiết bị và EPC gói thầu phụ cho các công trình công nghiệp; Tập trung hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có tiềm năng trở thành các tập đoàn trong khu vực mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất như ô tô, máy móc nông nghiệp và các thiết bị điện; Để tạo thành một hệ thống các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cơ khí để đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất hoàn chỉnh, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với doanh nghiệp vừa và trung bình. Nhỏ mất vai chính.

Chiến lược đặt ra là thực hiện chính sách, tiếp tục sửa đổi và bổ sung các chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí, bao gồm các ưu đãi thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu), hỗ trợ các biện pháp đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế và chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp cơ khí theo quy định của pháp luật về đầu tư và cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế và xã hội chủ nghĩa định hướng nền kinh tế thị trường. Mục đích là để tạo ra một động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam, kết hợp chặt chẽ với sự phát triển của công nghiệp sử dụng; Để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ, làm tăng tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước, xây dựng một chuỗi sản xuất và lắp ráp các sản phẩm cơ khí trong nước và tích cực tham gia vào chuỗi sản xuất cơ khí trên thế giới.

Tập trung vào sản xuất sản phẩm cơ khí quan trọng 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung vào việc phát triển một số tài liệu cơ bản cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo để tận dụng những lợi thế so sánh về tài nguyên khoáng sản trong nước với công nghệ tiên tiến, tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; Xây dựng thị trường ở các tiểu ngành chọn tạo tiền đề cho ngành công nghiệp cơ khí để làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất. Ban hành lệnh trừng phạt để bảo vệ hàng hóa trong nước đã được sản xuất phù hợp với các cam kết quốc tế.

Liên quan đến các tập đoàn đa quốc gia với tiềm năng và thương hiệu với ưu đãi hấp dẫn đối với thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư có mục tiêu, đặc biệt chú trọng vào các dự án bất động sản. Sản xuất sản phẩm cơ khí quan trọng, mang tính cạnh tranh, có khả năng thị trường đầy đủ; Đồng thời, cần chú ý đến xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, theo hướng lựa chọn các dự án có chất lượng với giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện có. thân thiện với môi trường.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thiết kế mua và công nghệ, công nghệ đổi mới và thiết bị sản xuất, áp dụng công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến và các mô hình để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng năng lượng và thiết bị. đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm cơ khí; đa dạng hóa và khác biệt của sản phẩm. Hỗ trợ trong việc thiết kế và phát triển thương hiệu hoặc hỗ trợ việc mua lại các doanh nghiệp toàn cầu thương hiệu, bao gồm R & D để rút ngắn phát triển.

Nhà nước ưu tiên đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo kỹ thuật cơ khí, liên kết đào tạo với thực tiễn; Để cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc gửi cán bộ, công nhân đủ điều kiện để đào tạo và thực hành ở nước ngoài theo chương trình đã được phê duyệt và các dự án, từng bước xây dựng số lượng kỹ sư nói chung và kỹ sư trưởng. 

Nhà nước có cơ chế lãi suất tín dụng đầu tư và thời gian cho vay vốn lưu động đối với các nhà sản xuất thiết bị cơ khí với công suất thị trường đầy đủ; Xây dựng hệ thống thông tin ngành cơ khí để phục vụ như một cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; Thúc đẩy và phát huy vai trò của các hiệp hội ngành công nghiệp trong việc kết nối các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cơ khí, khắc phục sự phân mảnh và phân mảnh trong ngành công nghiệp cơ khí.

Share this post