THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỢI POLYESTER DTY TẠI VIỆT NAM

Sợi polyester DTY hiện nay được nhập khẩu và mua nội địa của Hualon, Formosa .
Giá nhập khẩu tháng 06 – 07/2008:
Sợi DTY 75 loại B: giá bán hiện tại  1,50USD đồng/kg (hàng NK)
Tương đương 24.349 Đồng/Kg chưa bao gồm thuế NK và phí
Sợi DTY 75 loại A: giá bán hiện tại  1,52USD đồng/kg (hàng NK)
Tương đương 24.673 Đồng/Kg chưa bao gồm thuế NKvà phí.
Sợi DTY 150 loại A:   giá bán hiện  tại 1,36 USD đồng /Kg (hàng NK)
Tương đương 21.545 đồng/kg  chưa bao gồm thuế NK và phí
Giá bán hàng nội địa của Hualon, Formosa tháng 06 – 07/2008:
Sợi DTY 75 loại A giá bán hiện tại  24.500 đồng/kg (nội địa)
SợiDTY 150 loại A giá bán hiện  tại 21.000 đồng/kg  (nội địa)
Chúng tôi sẽ xây dựng giá bán 90 và 98% giá bán .
Giá bán hàng nội địa của Hualon, Formosa tháng 07 – 08/2008:
Sợi DTY 75 loại A giá bán hiện tại  24.500 đồng/kg (nội địa)
SợiDTY 150 loại A giá bán hiện  tại 21.000 đồng/kg  (nội địa)
Chúng tôi sẽ xây dựng giá bán 90 và 98% giá bán .
Giá bán hàng nội địa của Hualon, Formosa tháng 09 – 10/2008:
Sợi DTY 75 loại A giá bán hiện tại  24.500 đồng/kg (nội địa)
SợiDTY 150 loại A giá bán hiện  tại 21.000 đồng/kg  (nội địa)
Chúng tôi sẽ xây dựng giá bán 90 và 98% giá bán .
Giá bán hàng nội địa của Hualon, Formosa tháng 11 – 12/2008:
Sợi DTY 75 loại A giá bán hiện tại  24.500 đồng/kg (nội địa)
SợiDTY 150 loại A giá bán hiện  tại 21.000 đồng/kg  (nội địa)
Chúng tôi sẽ xây dựng giá bán 90 và 98% giá bán .

Sợi polyester DTY thương mại.

 

Sợi Polyester DTY

Sợi Polyester DTY bởi Đông Tiến Hưng sản xuất