SỰ KIỆN TỪ THIỆN

SỰ KIỆN TỪ THIỆN

Một sự kiện trao tặng được tổ chức bởi Dotihutex Co.Ltd

Vào tháng 6 năm 2013, Giám đốc của chúng tôi đã có một cơ hội để thể hiện lòng biết ơn của mình về quê hương và cộng đồng địa phương. Nó năm ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Tổ chức từ thiện được dành riêng cho việc học tập của địa phương và nhóm người già. Việc tổ chức từ thiện về học tập là để khuyến khích và hỗ trợ trẻ em địa phương để theo đuổi học hành . Và nhóm người già bao gồm đàn ông và phụ nữ trên tuổi 60.

Đây là một vài bức ảnh của buổi lễ:

Quang cảnh vùng nông thôn

Khai mạc buổi lễ

Người dân địa phương

Trao thưởng cho học sinh

Hội người già của địa phương

Share this post