MỘT SỰ CHÀO ĐÓN NỒNG NHIỆT

MỘT SỰ CHÀO ĐÓN NỒNG NHIỆT

 

 

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2002, Chủ tịch của chúng tôi (trái) và nhân viên đã vinh dự được tổ chức chuyến thăm từ Chủ tịch nước Việt Nam.

Share this post