Kiểu xoắn S và xoắn Z là gì?

Kiểu xoắn S và xoắn Z là gì?

Xoắn S và xoắn Z là gì? Gần đây, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về các sợi xoắn S và xoắn Z và nó đang nhận được chú ý. Một số 
người đề cập đến xoắn chỉ là xoắn trái hoặc phải, nhưng thuật ngữ thích hợp là xoắn S hoặc xoắn Z. Khi một sợi may mặc được 
tạo nên, nó được tạo thành từ nhiều sợi, thường là hai hoặc ba sợi (còn được gọi là plies hoặc ply) xoắn lại với nhau, mặc dù một 
số có thể có đến sáu hoặc tám sợi xoắn lại với nhau. Tất cả các công việc may, thêu hoặc may chăn bằng máy gia đình, máy công 
nghiệp hoặc máy khâu phải có mẫu xoắn Z cuối cùng.
Hướng xoắn là rất quan trọng. Nếu bạn giữ cuộn dây ở một đầu và bạn vặn nó sang trái, bạn sẽ tạo ra một vòng xoắn S. Nếu 
bạn vặn nó sang bên phải, bạn tạo ra một vòng xoắn Z.


 Vòng xoắn ban đầu (hoặc vòng xoắn đầu tiên) cho các sợi riêng lẻ phải là vòng xoắn S. Các sợi này sau đó được xoắn lại với nhau 
trong một vòng xoắn Z cuối cùng để tạo thành sợi. Điều này là giống nhau trên toàn thế giới đối với bất kỳ thương hiệu lớn nào về
 máy may, thêu hoặc may chăn. Có một vài loại vải có xoắn ngược lại. Một số sợi chỉ thêu tay, đan, và dệt có một xoắn S cuối cùng. 
Nếu bạn sử dụng một sợi có một vòng xoắn ngược lại, sợi sẽ nới lỏng thay vì thắt chặt như bạn khâu nó. Sợi may thì không được 
đánh dấu bằng mô hình xoắn bởi vì nó không được coi là thiết yếu để biết. Nếu bạn sử dụng sợi chất lượng từ một công ty đáng 
tin cậy và sử dụng nó với mục đích của mình, thi nó rất có thể có độ xoắn thích hợp. Nếu bạn nhận thấy rằng sợi của bạn 
bị bung khi may, thì có thể là sợi đó không phu hợp với máy của bạn.

Chuyên ngành dệt may :

Vải Interlock 2 Da | Vải thun mè | Vải thun Poly 4 chiều | Dệt vải Hồ Chí Minh

Share this post