Cài đặt nhiệt là gì?

Cài đặt nhiệt là gì?

Cài đặt nhiệt là thuật ngữ được sử dụng trong ngành dệt may để mô tả quá trình nhiệt thường diễn ra trong môi trường hơi nước hoặc môi trường nhiệt khô. Hiệu quả của quy trình mang lại cho sợi , vải hoặc độ ổn định kích thước vải và, cho các thuộc tính mong muốn khác như khối lượng cao hơn, chống nhăn hoặc kháng nhiệt độ. Cài đặt nhiệt cũng được sử dụng để cải thiện các thuộc tính cho các quy trình tiếp theo.

Cài đặt nhiệt có thể loại bỏ xu hướng nhăn nheo không mong muốn. Tại các quy trình uốn, xoắn, dệt, chần và đan, xu hướng gia tăng mo mem xoắn có thể gây khó khăn trong việc xử lý sợi. Khi sử dụng cài đặt nhiệt cho sợi dệt, kết quả mong muốn bao gồm không chỉ giảm bớt việc xoắn dây mà còn cả sự ổn định hoặc cố định của sợi quang. Sự ổn định xoắn và ổn định hiệu ứng làm lạnh là kết quả của quá trình thiết lập nhiệt.

Cài đặt nhiệt có lợi cho các loại xơ chủ yếu cũng như các sợi tơ liên tục (BCF) số lượng lớn. Cài đặt nhiệt thường làm cho sợi tổng hợp đạt được khối lượng mong muốn. Sự tăng trưởng khối lượng này thường được gọi là “phát triển số lượng lớn”. Tất cả các quy trình sử dụng nhiệt độ và / hoặc độ ẩm để tạo cho hàng dệt một trong những thuộc tính nêu trên được gọi là cài đặt nhiệt. Thuật ngữ “cố định nhiệt” được sử dụng ít thường xuyên hơn. Trong ngành công nghiệp dệt may, quá trình này được gọi riêng là “cài đặt nhiệt”.

Máy Stenter trong cài đặt nhiệt

 

Vải Interlock 2 Da | Vải thun mè | Vải thun Poly 4 chiều | Dệt vải Hồ Chí Minh

Share this post