THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỢI DTY

Hiện nay mặt hàng này được nhập khẩu và mua nội địa của Hualon,Formosa .
Giá nhập khẩu tháng 06,07/2008:
DTY 75 loại B: giá bán hiện tại  1,50USD đồng/kg (hàng NK)
Tương đương 24.349 Đồng/Kg chưa bao gồm thuế NK và phí
DTY 75 loại A: giá bán hiện tại  1,52USD đồng/kg (hàng NK)
Tương đương 24.673 Đồng/Kg chưa bao gồm thuế NKvà phí.
DTY 150 loại A:   giá bán hiện  tại 1,36 USD đồng /Kg (hàng NK)
Tương đương 21.545 đồng/kg  chưa bao gồm thuế NK và phí
Giá bán hàng nội địa của Hualon,Formosa tháng 06,07/2008:
DTY    75  loại A giá bán hiện tại  24.500 đồng/kg (nội địa)
DTY  150   loại A giá bán hiện  tại 21.000 đồng/kg  (nội địa)
Chúng tôi sẽ xây dựng giá bán 90à98% giá bán .